Dieuwertje Poté

Kleinepijltjes Eerste schepen

Bevoegdheden: jeugd en onderwijs, financiën, juridische zaken, communicatie/participatie en dienstverlening

Dieuwertje woont in Lembeek en is 29 jaar. Zij studeerde rechten en is sinds 2016 schepen. Dieuwertje staat voor duidelijk en degelijk bestuur. Zij wordt vanaf 2019 eerste schepen. Zij zet zich in het bijzonder in voor de jongste inwoners van onze stad.

Pieter Busselot

Kleinepijltjes Schepen

Bevoegdheden: Sport, patrimonium, onroerend erfgoed, ICT, logistiek/aankoop, innovatie/smart city en landbouw.

Pieter woont in Halle en is 34 jaar. Hij is van opleiding landmeter-werfleider en is sinds 2016 schepen. Pieter werkt hard voor een bruisend verenigingsleven en een uitgebreid sportaanbod. Hij wil de stad met rasse schreden verder duurzaam maken.

Christophe Merckx

Kleinepijltjes Schepen

Bevoegdheden: burgerlijke stand en bevolking, bibliotheek, senioren, preventie, sociale projecten en evenementen/feestelijkheden

Christophe woont in het centrum en is 53 jaar. Hij is regent handel. Hij was tussen 1995 en 2000 schepen en tussen 2016 en 2018 OCMW-voorzitter. Bij Christophe ligt de focus op een goed sociaal beleid. Hij kent de lokale politiek door en door en is de meest ervaren mandataris van onze ploeg.

Goedele Van Ruysevelt

Kleinepijltjes Gemeenteraadslid

Goedele woont in Halle en is 41 jaar. Ze werkte in het verleden als presentatrice en momenteel is ze actief in de bankwereld. Goedele is een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Zij heeft een groot hart voor dieren en natuur. Zij zal meewerken aan het groener maken van de stad, die voor haar ook veel bereikbaarder moet worden.

Anne Mattot

Kleinepijltjes Gemeenteraadslid

Anne woont in Halle en is 56 jaar. Zij werkt als management assistant bij een internationaal bedrijf. Anne zetelde de afgelopen zes jaar al in de gemeente- raad. Zij zal zich inzetten voor het cultureel beleid en verenigingsleven. Zij werkt aan een mobielere stad met goede verbindingen tussen onze deelgemeenten en het centrum.

Anke Matthys

Kleinepijltjes Gemeenteraadslid

Anke woont in Buizingen en is 25 jaar. Zij studeerde rechten en werkt als advocate. Anke maakt voor het eerst haar intrede in de gemeenteraad. Zij was jarenlang leidster in de chiro van Halle. Zij zal het jeugd- beleid mee uitwerken en focussen op een groene stad, die een voorbeeldfunctie heeft op vlak van milieu en duurzaamheid.

Louis Van Dionant

Kleinepijltjes Gemeenteraadslid

Louis woont in Halle en is 26 jaar. Hij heeft een master politieke wetenschappen op zak. Louis is voor het eerst verkozen en wordt door zijn goede score onmiddellijk fractieleider. Louis wil het sportbeleid de komende jaren verder vorm geven en de lokale handel ondersteunen.

Eunice Yahuma

Kleinepijltjes OCMW raadslid

Verbinden van de verschillende culturen in onze stad. Een aanspreekpunt voor de jongeren in onze stad.

Nicky Van Acker

Kleinepijltjes OCMW raadslid

Blijven inzetten op kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle zorgbehoevenden, gelijke kansen voor iedereen en kinderarmoede aanpakken.